Configurator

Bekijk hier welke elektrisch varen oplossing bij u past

Hieronder kunt u de kenmerken van uw situatie invoeren. Aan het eind krijgt u direct advies en een prijsindicatie.

Lengte vaartuig

Minimaal 4 meter en maximaal 10 meter lang. Voor afwijkende maten, verstuurt u het formulier onderaan met vermelding van de vaartuig lengte.

,

meter

kg

Max. aantal passagiers

Snelheden voor gegeven vaartuig

Bij een waterverplaatsende rompvorm (een romp die dieper ligt dan een planerende romp) is de lengte van het vaartuig een grotere factor in de mate waarin het vaartuig zich door het water kan verplaatsen. Er geldt: hoe langer het vaartuig is, hoe sneller men kan varen bij hetzelfde vermogen.

m
km/uur
km/uur

Hoe hard wilt u maximaal kunnen varen?

Economische snelheid is een goede balans van snelheid en energieverbruik. Er dient rekening mee te worden gehouden dat, bij hard(er) varen, het energieverbruik exponentieel toeneemt (door de aard van de rompvorm). Afhankelijk van vaartijd kan er dan een stuk meer accucapaciteit benodigd zijn.

,

km/uur

kW
W
Type motor

Kortstaart
900/1500/
1800/3500W
Langstaart
900/1500/
1800/3500W
POD
900/1500/
1800/3500W
Inbouw
4000/6500W

Hoe lang maximaal wordt er per keer gevaren?

uur

kW
Accusoort

Lood-zuur accu's: vanwege de aantrekkelijke energie/kosten-verhouding het meest gebruikte soort. Ze hebben een lagere energiedichtheid dan lithium accu's, wat resulteert in meer gewicht en volume voor dezelfde hoeveelheid energie. Indien volume en gewicht geen beperking opleveren, dan zijn lood-zuur accu's een prima optie.

Gel accu's hebben in tegenstelling tot lood-zuur accu's geen vloeistof als electrolyt en zijn daardoor, onder andere, onderhoudsvrij en veiliger in gebruik door de afwezigheid van gasvorming. Gel accu's wegen iets meer dan lood-zuur accu's.

Lithium accu's blinken uit qua energiedichtheid en kunnen vaker en sneller opgeladen worden. Lithium accu's wegen bijna tweederde minder dan lood-zuur en gel accu's. Een ideale optie dus, als gewichtsbesparing en levensduur van groot belang zijn.


Prijs batterijpakket*

*Attentie: marktprijzen kunnen fluctueren.


Advies motor:

Als u aan de hand van de ingevoerde gegevens een vrijblijvende offerte wilt ontvangen, kunt u het formulier hieronder invullen en versturen.

Als u foto('s) of tekening(en) beschikbaar heeft, voeg die dan a.u.b. toe.kW
kW
Motor type

Outboard - short tail
900/1500/
1800/3500W
Outboard - long tail
900/1500/
1800/3500W
POD motor
900/1500/
1800/3500W
Inboard motor
4000/6500W

Max. time per sailing session?

hours

Battery type

Lead-acid batteries are widely used due to an attractive energy/cost ratio. These batteries have a lower energy density compared to lithium-ion batteries, which results in more weight and volume for the same amount of energy. If volume and weight aren't big considerations, then lead-acid batteries are an excellent option.

Gel batteries don't have a fluid as an electrolyte like lead-acid batteries, thus are, among other things, maintenance-free and safer in use due to lack of Hydrogen gas discharge. Gel batteries weigh a bit more than lead-acid batteries.

Lithium-Ion batteries outshine other options when it comes to energy density. They can be charged faster and more often. Lithium-Ion batteries weigh almost two-thirds less than lead-acid and gel batteries. The ideal option if weight savings and longevity are paramount.


Price battery pack*

*Notice: market price can fluctuate.


Recommended motor:

If you would like to receive an estimate with the information entered you can fill in and send the form below.

If you have picture(s)/drawing(s) available please upload those here.

Aan de configurator op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Deze tool dient slechts als voorlopige indicatie. Op de verzonden gegevens is onze privacyverklaring van toepassing.

nl_NLDutch